Recept kan förnyas också via apoteket

Om du har recept som måste förnyas mellan läkarbesöken, kan du lämna in dem på apoteket som sköter om att de förnyas. Du kommer väl ihåg att lämna in recepten för förnyande innan dina mediciner är slut. Det är viktigt att det inte blir uppehåll i en medicinering som skall ske fortlöpande. Då du lämnat in recepten tar vi på apoteket kontakt med läkaren. Dina recept kan avhämtas på Första Apoteket följande dag efter klockan 15.

Endast en del recept kan förnyas via apoteket. T.ex. antibiotikakurer förnyas i regel inte utan att läkaren träffar patienten. Tag i sådana fall själv kontakt med läkaren. För att en långvarig behandling skall vara effektiv är det viktigt att du besöker läkaren regelbundet, minst en gång per år.

Läkemedelsberedning

På apoteket vinnlägger vi oss om att bevara den traditionella konsten att tillreda medicin. På apoteket finns ett särskilt utrymme för framställning av t.ex. lösningar, salvor och pulver.

Utbyte av medicin

Din receptmedicin kan, om du vill, bytas till ett förmånligare parallellpreparat om ett sådant finns på Läkemedelsverkets lista för utbytbara mediciner och din läkare inte har förbjudit byte av medicinen. Om din medicin kan utbytas till ett förmånligare preparat föreslår vi också alltid ett byte.

Det finns också förmånligare alternativ till en del egenvårdspreparat, vilket vi gärna talar om på apoteket.

På länken ”Hintavertailu” kan du själv kontrollera om det finns förmånligare alternativ till din medicin.

Uppföljning av stora medicinkostnader

Den årliga gränsen för självrisk under kalenderåret 2014 är 610 euro. Då denna summa överskridits ersätter FPA under resten av året kostnaderna för de flesta av dina mediciner. Du betalar för varje recept endast 1,50 euro. Sedan avgiftstaket nåtts kan vi göra en överenskommelse där apoteket, med din fullmakt, kan erhålla självriskandelen direkt av FPA fram till kalenderårets slut. Tilläggsuppgifter : http//www.kela.fi

Dina mediciner kan ha interaktioner

Det kan finnas risk för att någon av dina mediciner inte har den avsedda effekten om den används tillsammans med en annan medicin. Problem kan uppstå också mellan receptbelagda och receptfria mediciner eller naturprodukter.

Vårt apotek har tillgång till ett program om samverkan mellan olika läkemedel. Kundens medicinering kan här i sin helhet kontrolleras. Samverkan mellan olika mediciner kan upptäckas.

Genom att koncentrera dina medicinköp till Första Apoteket försäkrar du dig om en trygg medicinering. Fråga oss om råd också då du skaffar receptfria preparat. Tillräcklig kunskap garanterar trygghet i medicineringen. Det är viktigt att du själv vet för vilken åkomma du använder dina mediciner och hur de verkar. Om du är osäker om hur trygg din medicinering är, fråga oss – vi ger råd.

Direktexpediering av recept

På vårt apotek finns lugna betjäningspunkter för expediering av receptmedicin där du kan diskutera dina mediciner med en farmaceut eller provisor.