VÅRA TJÄNSTER

RECEPTMEDICINER

På vårt apotek finns lugna betjäningspunkter för direktexpediering av receptmediciner. För att främja en trygg och lyckad läkemedelsbehandling går vi igenom de saker som Du bör veta angående dina läkemedel. Vi har också möjlighet att upptäcka om det finns risk för samverkan mellan Dina mediciner. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, har bestämt vilka receptmediciner som är utbytbara och vi informerar om de alternativ som finns för att Du kan ta beslut om byte av medicin.

FÖRNYANDE AV RECEPT

Du kan begära att dina elektroniska recept förnyas via apoteket. Då Du vill förnya recept ska du personligen besöka apoteket eller ha befullmäktigat en annan person att sköta Dina ärenden.

EGENVÅRD

På apoteket kan man få råd och hjälp för olika åkommor, som kan behandlas med receptfria läkemedel. Vi hjälper Dig att hitta de rätta preparaten och kontrollerar vid behov att de passar ihop med Dina receptmediciner. Förutom receptfria mediciner har vi ett stort urval andra egenvårdsprodukter bl.a. vitaminer, näringspreparat, förbandsmaterial och hudvårdsprodukter.

DOSDISPENSERING

Dosdispenseringstjänsten innebär att  tabletter och kapslar, som ska tas regelbundet, expedieras förpackade i påsar med engångsdoser som räcker för två veckor. På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas. 

Dosdispenseringstjänsten lämpar sig för personer som t.ex. använder många mediciner regelbundet eller har problem med den dagliga doseringen av sina läkemedel. Läs mera.

LÄKEMEDELSAVFALL

Till apoteket kan man från hemhushållen utan kostnad lämna in föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall som returneras till apoteket sänds vidare för att behandlas som farligt avfall.

Returnera läkemedelsavfallet så här:

- Avlägsna från läkemedelsförpackningarna påskrifter som innehåller patientuppgifter.

- Hämta läkemedlen till apoteket i en plastpåse.

- Tabletter och kapslar kan avlägsnas från originalförpackningarna. Tabletter och kapslar som är i genomtrycksförpackningar behöver inte lösgöras från sina förpackningar.

- Returnera flytande ämnen i sina originalförpackningar.

Returnera skilt från övrigt läkemedelsavfall:

- Jodhaltiga läkemedel i sina originalförpackningar t.ex. Jodix-tabletter, samt Betadine- och Iodosorb-preparaten.

- Febertermometrar som innehåller kvicksilver i en tättslutande förpackning, t.ex. i en glasburk.

- Sprutor och nålar i en ogenomtränglig förpackning, såsom en tom plastflaska eller glasburk.